Σύνδεση
  •  
  •  

TOEIC

fim-orizontio-1645X345

TOEIC

Tο TOEIC® απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον. Αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το TOEIC® και το  μοριοδοτεί ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής στα εξής επίπεδα:
Μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).

Επιλέγοντας τα SCHOOL TIME ® ® κάνετε μία σίγουρη επιλογή, αφού το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και η έναρξη νέων τμημάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους σας παρέχουν την άμεση έναρξη της προετοιμασίας σας σε ευέλικτο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Η μέθοδος του SCHOOL TIME ® ® περιλαμβάνει την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων για εύκολη & γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας , όπως είναι ο διαδραστικός πίνακας,βίντεο/DVD,e-learning και άλλα μέσα τελευταίας τεχνολογίας  τα οποία καθιστούν στους σπουδαστές την εκμάθηση της γλώσσας ως μία ευχάριστη,εύκολη,και γρήγορη διαδικασία ανταποκρινόμενη στα υψηλά εκπαιδευτικά ζητούμενα της εποχής.images (6)
toeic

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών (multiple choice test)  που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι δηλωτική της ικανότητας του ατόμου να μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Το τεστ αποτελείτε από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.(multiple choice)

1. 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου μέσω κασέτας .
Η εξέταση έχει διάρκεια 45 λεπτά και το τεστ αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.(multiple choice)

2. 100 ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου.

Περιέχει ερωτήσεις γραμματικής, λεξιλογίου αλλά και κατανόησης κειμένου. Οι υποψήφιοι μέσω των δοκιμασιών αυτών καλούνται  να αποδείξουν τις γνώσεις τους τόσο στην γραμματική όσο και στο λεξιλόγιο. Γνώσεις που θεωρούνται προαπαιτούμενες για την επίτευξη μιας επαρκής επικοινωνίας σε οποιαδήποτε επαγγελματικό – κοινωνικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να κατανοήσουν τόσο την κύρια ιδέα αλλά και τις επιμέρους πληροφορίες σε διαφορετικούς τύπους κειμένων και εγγράφων που αφορούν ποικίλους τομείς και ενδιαφέροντα  του επαγγελματικού χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξέταση έχει διάρκεια 75 λεπτά

To πτυχίο ισχύει για πάντα δεν έχει δηλαδή κάποιο χρονικό περιορισμό όπως άλλα αντίστοιχα πτυχία που έχουν ημερομηνία λήξης.Οι εξετάσεις για τεστ διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα, κατά την διάρκεια όλου του χρόνου (εκτός του μηνός  Αυγούστου).epikoinonia

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και της πληρωμής είναι  δεκαήμερη και ορίζεται πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα: μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).

vf-customer-support-gr 2 (1)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων