Σύνδεση
 •  
 •  

GMAT

Το GMAT είναι ένα  test  δεξιοτήτων ακαδημαϊκών γνώσεων και απαιτείται για την αποδοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα κυρίως Διοίκησης Επιχειρήσεως και MBA. Στο GMAT εκτός του επιπέδου της Αγγλικής Γλώσσας του υποψήφιου εξετάζονται και προσμετρούνται και οι Μαθηματικές Δεξιότητες και γενικότερα οι δεξιότητες / ικανότητες του υποψηφίου.

Το test του GMAT ανήκει στην κατηγορία των Computer Adaptive Tests (C.A.T.) που σημαίνει ότι η δυσκολία των ερωτήσεων προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με την πορεία του εξεταζόμενου.

Το τεστ του GMAT επιμερίζεται στις ακόλουθες ενότητες :

 • Ενότητα 1: Analytical Writing Assessment (AWA)
  Περιλαμβάνει δυο εκθέσεις
  – Analysis of an Issue:Παρουσίαση προσωπικής άποψης σε κάποιο επιστημονικό θέμα.
  – Analysis
  of an Argument: Ανάλυση argument, κριτική επί του θέματος αλλά δεν ζητείται η προσωπική άποψη.
 • Ενότητα 2: VerbalSection(multiplechoice)
  Αποτελείται από τρεις ενότητες :
  – Reading Comprehension(κείμενα έως 350 λέξεις με επιστημονικά θέματα)
  – Critical Reasoning
  – Sentence Correction
 • Ενότητα 3: Quantitative Section (multiple choice)
  Αποτελείται από 2 ενότητες :
  – Problem – Solving
  – Data – Sufficiency

Και στα δύο μέρη χρειάζονται γνώσεις Μαθηματικών, Βασικών Γνώσεων Άλγεβρας και Γεωμετρίας.

Η βαθμολόγηση στο GMAT αποτελείται από 4 επιμέρους αποτελέσματα:
– Verbal Section
– Quantitative Section
– Total Score
– Analytical Writing Assessment

Στο συνολικό Αποτέλεσμα (200 – 800) προσμετρούνται οι ενότητες Verbal και Quantitative χωρίς να υπολογίζεται η βαθμολογία του Analytical Writing Assessment. Συνήθως τα Πανεπιστήμια απαιτούν κατώτερο όριο για το GMAT από 550 – 680. Βαθμολόγηση Verbal Section και Quantitative

Η Ενότητα Verbal αποτελείται από 41 ερωτήσεις και η Quantitative από 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ενότητα βαθμολογείται από 0 έως 60 ξεχωριστά.

Ο υπολογισμός δεν είναι απλός αλλά λαμβάνεται υπόψη εκτός του συνόλου των σωστών απαντήσεων ανά ενότητα και ο βαθμός δυσκολίας κάθε ερώτησης. Το “Άριστα” και στις δύο ενότητες δίνει βαθμολογία 800.

Βαθμολόγηση Analytical Writing Assessment

Σε αυτήν την ενότητα το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εκθέσεων Analysis of an Issue και Analysis of an Argument με κλίμακα από 0 έως 6.

Η συνήθης πρακτική για την αξιολόγηση αιτήσεων από Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά γίνεται σε 2 στάδια.

Στο πρώτο στάδιο εξετάζεται το Total Score (στο οποίο προσμετρούνται οι ενότητες πολλαπλών επιλογών – Verbal,
Quantitative).

Αν η βαθμολογία του υποψηφίου είναι ανώτερη από την βάση που θέτει κάθε Πανεπιστήμιο γίνεται η δεύτερη φάση αξιολόγησης στην οποία προσμετράτε η βαθμολογία στο AWA. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία (5 ή 6) ο υποψήφιος ανεβαίνει στην σειρά προτεραιότητας.

H διάρκεια ισχύος είναι για 5 χρόνια. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται καθημερινά.

Στο SCHOOL TIME ® οι καθηγήτριες μας είναι  εκπαιδευμένες στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις διδακτικές υποχρεώσεις.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων