Σύνδεση
  •  
  •  

IELTS

Οι απόφοιτοι των Ελληνικών ΑΕΙ που στοχεύουν στην απόκτηση ενός μεταπτυχιακού στην Αγγλία, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προκειμένου να αποδείξει κάποιος την επάρκεια του στην Αγγλική γλώσσα δύναται να λάβει μέρος στις εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας IELTS. Οι εξετάσεις IELTS λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα μία ή και δύο φορές κάθε μήνα.

Στο IELTS, δεν υπάρχει «επιτυχία» και «αποτυχία» με την κλασική έννοια των όρων αυτών. Κάθε υποψήφιος λαμβάνει ένα score, ανάλογα με τις επιδόσεις του κατά την εξέταση.

Το αν αυτό το score είναι ικανοποιητικό ή όχι, όμως κρίνεται από τον  εκπαιδευτικό φορέα από τον οποίο θέλει να γίνει δεκτός ο υποψήφιος και άρα ποικίλει αναλόγως τις ανάγκες και απαιτήσεις εκάστου. Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης ξεκινά από επίπεδο Lower (για ένα μέτριο score, το οποίο συνήθως δεν είναι επαρκές για τα περισσότερα πανεπιστήμια) και φτάνει μέχρι επίπεδο Proficiency, για τα πιο υψηλά score.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου περιέχουν 4 ενότητες:

  • – Κατανόηση ακουστικού κειμένου (Listening)
  • – Κατανόηση γραπτού κειμένου (reading)
  • – Παραγωγή γραπτού κειμένου (writing)
  • – Χρήση προφορικού λόγου (Speaking)

Για τα μέρη της εξέτασης που περιλαμβάνουν την Κατανόηση και την Παραγωγή γραπτού λόγου, προσφέρονται 2 διαφορετικές εξεταστικές ενότητες (Modules). Επιλέξτε:

Αν ο στόχος σας είναι η ανώτατη εκπαίδευση επιλέξτε την ακαδημαϊκή ενότητα

Αν προγραμματίζετε να συμμετάσχετε σε μη ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως π.χ. να αποκτήσετε εργασιακή πείρα ή να μεταναστεύσετε τότε πρέπει  να επιλέξετε την ενότητα Γενικής Κατάρτισης

Οι ενότητες Κατανόησης και Παραγωγής προφορικού λόγου είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους. Αν δεν είστε σίγουροι για το ποια είναι η κατάλληλη ενότητα για σας, μην διστάσετε να μας καλέσετε για να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες.

Με το IELTS γίνεται αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεών σας στην Αγγλική γλώσσα. Όπως αναφέραμε προηγουμένως τα αποτελέσματα έχουν τη μορφή βαθμολογίας και σε αυτά δεν υπάρχουν επιτυχόντες ή αποτυχόντες με την κλασική έννοια του όρου.

Το άριστα είναι το 9. τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν από τον κάτοχο του πτυχίου να έχει βαθμολογία 6. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η αντιστοιχία με τα επίπεδα τον πτυχίων γενικών γνώσεων.

IELTS SCORE
C2 – CPE 7.5 +
C1 – CAE 7.5 +
B2 – FCE 6.5/7.0
B1 5.0/5.5/6.0
B2 3.0

 

Στο SCHOOL TIME ® οι καθηγήτριες μας είναι απόφοιτες Φιλολογίας  και εκπαιδευμένες στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις διδακτικές υποχρεώσεις.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων