Σύνδεση
  •  
  •  

Ρώσικα

russia

Φροντιστήριο Ρώσικα Νέα Φιλαδέλφεια

Η Ρωσική γλώσσα είναι η πιο διαδεδομένη γεωγραφικά γλώσσα της Ευρασίας, η περισσότερο ομιλούμενη των Σλαβικών γλωσσών, και η μεγαλύτερη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη.images_1

Εκ του καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης ως υπερδύναμης, η ρωσική γλώσσα είχε τεράστια πολιτική σημασία στον 20ο αιώνα. Ως εκ τούτου, η ρωσική είναι μια των έξι επισήμων και ενεργών γλωσσών στον ΟΗΕ. Σήμερα την ομιλούν 320 εκατομμύρια άτομα.

Τα πτυχία που πιστοποιούν την γνώση της ρώσικης γλώσσας χωρίζονται σε αυτά που πιστοποιούνται από το Ρωσικό κρατικό σύστημα ελέγχου γνώσεων των πολιτών ξένων χωρών και σε αυτά που χορηγούνται από τα Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών School Time® προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για όλα τα παραπάνω πτυχία και εγγυώμαστε την επιτυχία τους σε αυτά.

epikoinonia

Έναρξη Νέων Τμημάτων. Μάθε περισσότερα.

Βασικά επίπεδα
Τα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π & Διεθνώς, βάση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Ρωσικό κρατικό σύστημα ελέγχου γνώσεων των πολιτών ξένων χορών και αφορά την εκπαίδευση τους και τις γνωστικές τους δυνατότητες στη Ρωσική γλώσσα ως ξένης (TORFL). Αυτό το σύστημα συμφωνεί με τα κριτήρια των αναγνωρισμένων συστημάτων πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών ALTE.

Το διεθνές σύστημα εξετάσεων γλωσσομάθειας ALTE στη ρωσική γλώσσα (TORFL) αποτελείται από έξι επίπεδα καθ’ ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, το οποίο αποκτά ο ενδιαφερόμενος κατόπιν Κρατικής εξέτασης της ρωσικής γλώσσας.

Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας, οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσολογικές επαφές του, που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)
Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας, οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 1)
Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας, με αντίστοιχο σπουδαστή που ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα των κρατικών λυκείων της Ρωσίας (Ευελιξία παρακολούθησης λογοτεχνικών κειμένων, πολιτικών, οικονομικών και άλλων κοινωνικών ζητημάτων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας)IMG_3924. Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές
εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας.

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2)
Ο σπουδαστής 2ου επιπέδου αποκτά υψηλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας, που του δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών.

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 3)
Ο σπουδαστής 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία.

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)
Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων 4ου επιπέδου οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. Το πτυχίο 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

FullSizeRender (4)Διπλώματα αναγνωρισμένα ΜΟΝΟ από το ΑΣΕΠ
Υπάρχουν 4 πτυχία πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας που αντιστοιχούν στα επίπεδα Β1, Β2, C1, C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και χορηγούνται από το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών.

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ
Το πιστοποιητικό αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και αποδεικνύει βασικές γνώσεις της φωνητικής και της γραμματικής, καθώς και λεξιλόγιο περίπου 2500 λέξεων της ρωσικής γλώσσας.РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
Το πιστοποιητικό αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και αποδεικνύει επάρκεια στην ομιλία, την ακρόαση, ανάγνωση και γραφή καθώς και αφομοίωση των λειτουργικών ιδιοτήτων και λεξιλόγιο 4500 λέξεων της ρωσικής γλώσσας.
Εξέταστρα: €240

РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
Το πιστοποιητικό αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και αποδεικνύει αφομοίωση λεξιλογίου 7500 λέξεων, ελεύθερη έκφραση σκέψεων προφορικά και γραπτά, πλούσιο ευρετήριο γλωσσικών μέσων, και ανάγνωση παντός είδους λογοτεχνικού κειμένου οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας.

РУССКИЙ ЯЗЫК – ДИПЛОМ “ПУШКИН”
Το Δίπλωμα αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 της του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και αποδεικνύει άριστη γνώση της λόγιας ρωσικής, ισοδύναμη με αυτήν που κατέχουν άτομα, τα οποία έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη ρωσική: προφορική και γραπτή σύνταξη παντός είδους κειμένου και δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης της γλώσσας.IMG_3921

Η μέθοδος του SCHOOL TIME ® γίνεται με χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων
για εύκολη και γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας , όπως είναι ο διαδραστικός
πίνακας,βίντεο/DVD,e-learning και άλλα μέσα τα οποία καθιστούν στους σπουδαστές
την εκμάθηση της γλώσσας ως μία ευχάριστη,εύκολη,και γρήγορη διαδικασία.

Τα τμήματα μας είναι :

checkολιγομελή  τμήματα 4-8 μαθητών έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότητα καθηγητή και μαθητή με τα όποια πλεονεκτήματα αυτή παρέχει.

checkομοιογενή ως προς το επίπεδο γνώσεων για καλύτερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης

checkπροσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μαθητή,για ευκολότερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση του μαθήματος.

Στο SCHOOL TIME ® οι καθηγήτριες μας είναι απόφοιτες Φιλολογίας  και εκπαιδευμένες στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις διδακτικές υποχρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων